Present 24x7 - Online platform Gezinshuizen samen sterk

‘Gezinshuizen samen sterk’: nieuw online platform voor en over gezinshuizen

Samenwerken aan de professionalisering van het gezinshuiswerkveld door ervaringen en kennis met elkaar te delen. Dat is nu ook mogelijk via het online platform ‘Gezinshuizen samen sterk’, een initiatief van het Kernteam Gezinshuizen 2020-2021. Het platform is toegankelijk voor alle leden van Present24x7 en andere professionals die werkzaam zijn in het gezinshuiswerkveld, maar geen lid van Present24x7. De vier bouwstenen van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen; de bekwame gezinshuisouder, leefklimaat, kind en diens ouders en transparante en navolgbare zorg, zijn leidraad voor de verbinding die het platform wil creëren.

Waarom dit platform?

Op het platform willen we zoveel mogelijk informatie over gezinshuizen verzamelen en ontmoeting/interactie tussen alle professionals in het gezinshuiswerkveld stimuleren. Wij nodigen professionals dan ook van harte uit om relevante informatie voor het gezinshuiswerkveld op het platform te delen. Bijvoorbeeld informatie over een product dat net ontwikkeld is, een nieuwe methode of over een activiteit waaraan gezinshuisouders of andere professionals in het gezinshuiswerkveld kunnen deelnemen.

Wat vind je op het platform?

Op het platform kun je als deelnemer contact maken met andere professionals en kennis en ervaringen uitwisselen. Dit kan via een een op een chat, maar ook via chatgroepen. Bekijk hier alvast de huisregels van de chatfunctie. Ook vind je nieuws en informatie over het gezinshuiswerkveld en een bibliotheek met documenten die je kunt downloaden. Ook is er een kalender met activiteiten die voor specifieke doelgroepen of voor iedereen toegankelijk zijn. Activiteiten voor de kalender, gratis of tegen een vergoeding, kun je sturen naar gezinshuizensamensterk@present24x7.nu.

Initiatiefnemers

Het initiatief voor het platform komt van het kernteam Gezinshuizen 2020-2021, een samenwerking tussen BGZJ, Gezinshuis.com, NJi, OZJ, Present 24x7, VNG en VWS. Zij zijn in 2016 begonnen met de ontwikkeling van de kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Daarvoor heeft een aantal organisaties de handen ineengeslagen om te werken aan een passender toetsingskader voor de Inspectie. Om de samenwerking te behouden en het gezamenlijke werk voort te zetten is het bestuurlijk platform Gezinshuizen ontstaan en het Koersdocument Gezinshuizen ontwikkeld. Vervolgens is door het ministerie van VWS het kernteam Gezinshuizen 20-21 opgericht om gericht verder te werken aan de processen uit het koersdocument en hieraan gekoppelde producten te ontwikkelen die bijdragen aan het hele gezinshuiswerkveld. 

Aanmelden

Leden van Present24x7 en andere professionals die werkzaam zijn in het gezinshuiswerkveld kunnen zich via de button aan de rechter kant registreren als deelnemer van het platform. 

Lid worden

Lid worden